Tenpin Bowling

CHEUNG Wing Kit
CHEUNG Wing Kit
Head Coach
TANG VANNESE SIU YIN
TANG Vannese Siu Yin
Coach
FUNG CHING PO
FUNG Ching Po
Coach
KWOK MAN LEUNG
KWOK Man Leung
Coach
LEUNG YUET MING
LEUNG Yuet Ming
Coach
CHU WING KUM
CHU Wing Kum
Class
TPB3
Events
Women’s Singles
WONG MEI LAN
WONG Mei Lan
Class
TPB8
Events
Women’s Singles
Mixed Doubles
Mixed Trios
YUEN WING SHAN
YUEN Wing Shan
Class
TPB3
Events
Women’s Singles
CHAN TAT CHUNG
CHAN Tat Chung
Class
TPB2
Events
Mixed Singles
Mixed Doubles
CHAN TAT KWONG
CHAN Tat Kwong
Class
TPB8
Events
Men’s Singles
Mixed Doubles
Mixed Trios
CHEUNG HOI TUNG
CHEUNG Hoi Tung
Class
TPB3
Events
Men’s Singles
CHOW PUI KIN
CHOW Pui Kin
Class
TPB10
Events
Mixed Singles
Mixed Doubles
Mixed Trios
TB LAW CHUN KEUNG
LAW Chun Keung
Class
TPB2
Events
Mixed Singles
Mixed Doubles
TO CHI SANG ALEX
TO Chi Sang Alex
Class
TPB10
Events
Mixed Singles
Mixed Doubles
Mixed Trios
WONG KWOK CHEUNG
WONG Kwok Cheung
Class
TPB9
Events
Men’s Singles
Mixed Trios
註:
為了確保比賽的公平性,所有殘疾人運動項目皆根據運動員的身體機能和項目特性進行級別鑑定。保齡球運動員分為10個級別,TPB1級至TPB3級為視障組,TPB4級為智障組,TPB5級至TPB7級為痙攣(腦癱)組,TPB8級為輪椅組,TPB9級為下肢殘疾組,TPB10級為上肢殘疾組。視障及痙攣(腦癱)級別的個位數值愈高代表該運動員的殘疾程度愈低。